เมนูหลัก
ITA
 • คู่มือการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

 • ระบบสารสนเทศ
  เครือข่ายสาธารณสุข
  เครือข่ายสสอ
  รพ.สต.ในสังกัด

   
    
  รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
    ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
    ค้นตามหมวด :    
  ที่
  หัวข้อ download
  size
  ดาวน์โหลด
  หมวด
  ไฟล์แนบ
  1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน - 12 เดือน( ลงวันที่ : 1/ก.ย./2566 || อ่าน : 62 ) โดย admin 202.46 KBs 0 จริยธรรม
  2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข( ลงวันที่ : 16/มี.ค./2566 || อ่าน : 203 ) โดย admin 197.39 KBs 0 จริยธรรม
  3 แผนฯชมรมจริยธรรม สสอ.ปลวกแดง ปี 2566( ลงวันที่ : 11/พ.ย./2565 || อ่าน : 286 ) โดย admin 164.78 KBs 2 งานDownload
  4 คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม สสอ.ปลวกแดง( ลงวันที่ : 11/พ.ย./2565 || อ่าน : 326 ) โดย admin 66.42 KBs 4 จริยธรรม
  5 มาตรฐานทางจริธรรมประการที่2( ลงวันที่ : 11/พ.ย./2565 || อ่าน : 253 ) โดย admin 1.44 MBs 1 จริยธรรม
  6 มาตรฐานทางจริธรรมประการที่1( ลงวันที่ : 11/พ.ย./2565 || อ่าน : 262 ) โดย admin 939.57 KBs 1 จริยธรรม
  7 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ CUP ปลวกแดง ปี 2564( ลงวันที่ : 21/ม.ค./2564 || อ่าน : 984 ) โดย surachet 0 Bytes 204 งานDownload
  8 เรื่อง : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563( ลงวันที่ : 5/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1238 ) โดย admin 0 Bytes 254 งานDownload
  9 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ CUP ปลวกแดง ปี 2563( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2563 || อ่าน : 1241 ) โดย admin 0 Bytes 257 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ CUP ปลวกแดง ปี 2563
  10 แผนEPI ปี2563( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2562 || อ่าน : 1408 ) โดย surachet 0 Bytes 280 งานDownload
  11 แนวทางการให้บริการวัคซีนDTP-HB-Hib( ลงวันที่ : 10/ก.ค./2562 || อ่าน : 1553 ) โดย surachet 0 Bytes 284 งานDownload
  12 แนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่( ลงวันที่ : 10/ก.ค./2562 || อ่าน : 1426 ) โดย surachet 0 Bytes 294 งานDownload
  13 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ( ลงวันที่ : 3/พ.ค./2562 || อ่าน : 1427 ) โดย surachet 0 Bytes 288 งานDownload
  14 แนวทางเวชปฎิบัติโรคพิษสุนัขบ้าฉบับปรับปรุง ปี 2562( ลงวันที่ : 3/พ.ค./2562 || อ่าน : 7312 ) โดย surachet 0 Bytes 313 งานDownload
  15 แบบสขร.1สสอ.ปลวกแดง ( ลงวันที่ : 25/ม.ค./2562 || อ่าน : 98900 ) โดย admin 81.99 KBs 440 งานDownload
  16 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ( ลงวันที่ : 25/ม.ค./2562 || อ่าน : 7400 ) โดย admin 203.85 KBs 482 งานDownload
  17 การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 25/ม.ค./2562 || อ่าน : 1633 ) โดย admin 87.18 KBs 484 งานDownload
  18 แผนEPI ปี2562( ลงวันที่ : 24/ธ.ค./2561 || อ่าน : 1327 ) โดย surachet 0 Bytes 339 งานDownload
  19 JHCIS พิมพ์ สติกเกอร์ยา ด้วย เครื่องพิมพ์ Godex( ลงวันที่ : 28/ต.ค./2561 || อ่าน : 1769 ) โดย admin 0 Bytes 365 งานDownload
  20 แบบรายงานเป้าหมายและเบิกวัคซีนนักเรียน ปี 2561( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2561 || อ่าน : 1929 ) โดย surachet 0 Bytes 355 งานDownload


  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์:0-3865-9069 Fax:0-3865-9069
  จัดทำเว็ปไซต์ โดย T4555141@hotmail.com LineID: KXSURAT