เมนูหลัก
ITA
 • คู่มือการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

 • ระบบสารสนเทศ
  เครือข่ายสาธารณสุข
  เครือข่ายสสอ
  รพ.สต.ในสังกัด

   
    

    หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
  โดย : admin
  เข้าชม : 1635
  อังคาร ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
       

  สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรในระบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆในการปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงพยาบาลให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์และสาธารณสุข 1. หลักสูตร "สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่่วย" รุ่นที่ 8 2. หลักสูตร "สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision" รุ่นที่ 6 3. หลักสูตร "การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล:Focus Charting" รุ่นที่ 10 4. หลักสูตร "กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 24 5. หลักสูตร "Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล"รุ่นที่2 6. หลักสูตร "การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังฯ" รุ่นที่ 11 7. หลักสูตร "การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ" รุ่นที่ 3 8. หลักสูตร "การบริหารจัดการต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล" รุ่นที่ 1 9. หลักสูตร "การแปรผลคลื่นหัวใจและการพยาบาล" รุ่นที่ 1

  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

        ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 21/มิ.ย./2562
        ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(์National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 21/มิ.ย./2562
        “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” 8-12 เมษายน 2562 17/เม.ย./2562
        ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ 15/พ.ย./2561
        ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ \"เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน\" 22/ต.ค./2561


  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์:0-3865-9069 Fax:0-3865-9069
  จัดทำเว็ปไซต์ โดย T4555141@hotmail.com LineID: KXSURAT