ชื่อ - นามสกุล :นางเพลินจิตร แซกวานิช
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง
ที่อยู่ :198 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
Telephone :0817821516
Email :ploean@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :