หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐\" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓
โดย : admin
อ่าน : 1312
พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

-