หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ \"เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน\"
โดย : admin
อ่าน : 913
จันทร์ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ "เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้บุคลากรสาธารณสุขที่มีความประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ให้มีความพร้อมก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเนวด้า แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพีเอ เพลส จังหวัดนครสวรรค์